Než se rozhodnete

Dříve, než se rozhodnete pro výběr telefonu a služby, zkuste se, prosím, podívat na následující otázky a odpovědi, které Vám mohou být nápomocné při výběru vhodné technologie a služby.

Neexistuje žádná univerzální a nejvýhodnější služba nebo technologie. Každá služba (technologie) má své přednosti, ale i nedostatky. Zákazník by měl popsat své požadavky tak, aby bylo možné najít optimální řešení.

 1. Bude služba dostupná tam, kde budu potřebovat?

Pokud cestujete do polárních oblastí, pak je Vaše volba jasná – tam funguje zatím jen služba IRIDIUM. Pokud do Ruska, musíte se zaregistrovat na ruském webu, jinak bude SIM karta blokována. V Indii je zase zakázáno používat SIM karty zakoupené jinde, než právě v Indii. Jinak hrozí vysoké pokuty. Služby IRIDIUM mohou být provozovatelem v rámci sankčního programu USA vypínány nad některými státy (v současnosti např. Irán, Sudán)

 1. Je výhodnější pořízení vlastního zařízení nebo pronájem?

V případě jednorázové akce nebo použití na krátkou dobu je výhodnější pronájem zařízení. Zařízení, které bude od nás v pronájmu nemusí být úplně nové, na druhou stranu, společnost nese záruku provozuschopnosti. Zákazník musí počítat s tím, že zaplatí předem určitou zálohu pro případ poškození nebo ztráty zařízení. Z této zálohy budou hrazeny náklady za pronájem a službu, vzniklý přeplatek se zákazníkovi vrací. Výše zálohy činí cca 30% ceny zařízení a je stanovena ve smlouvě.

 1. Jaký je rozdíl mezi předplacenou a paušální službou?

Paušální služba je výhodnější pro dlouhodobé používání, někdy i pro případ krátkodobého použití, kdy je zařízení použito jen pro případ nouze. Zákazník platí měsíční paušál, současně s ním platí uskutečněný provoz. Není nijak časově omezen, se službou může obdržet volné minuty a data.

Předplacená služba je vhodná pro případ, kdy je potřeba mít přesně definovaný rozpočet. Zákazník si vybere službu s předpokládaným objemem minut na volání. Je nutné vzít v úvahu, že v takovém případě bývá životnost SIM karty časově omezená. V případě vyčerpání objemu volných minut je možné službu nadále využívat s možností dokoupení dalších volných minut. Nespotřebované minuty „expirují“.

 1. Je provoz satelitních telefonů a terminálů drahý?

Všeobecně je možné konstatovat, že je několikanásobně dražší než provoz telefonu GSM. Cena je závislá především na druhu služby a výběru sítě, do které je komunikace směrována. Nejlevnější volání je v případě využití stejné sítě (např. IRIDIUM-IRIDIUM, INMARSAT-INMARSAT). Cena datových služeb se např. v síti INMARSAT pohybuje kolem 7 USD za přenesený 1 MB dat. Na druhou stranu, výhodou služby je, že máte přístup k telekomunikační síti kdekoliv na zeměkouli.

 1. Umí všechna zařízení hlasové a zároveň datové služby?

V případě, že zákazníkovi stačí pouze hlasová komunikace, postačí některý ze satelitních telefonů jednoho z poskytovatelů služeb. Zařízení umožní hlasovou komunikaci do většiny sítí a dokáže přijmout hovor z většiny sítí (pevná síť, GSM, síť jiného poskytovatele satelitních služeb…) a umožní službu příjmu a odesílání SMS zpráv. Některé telefony mají i funkci nouzového odeslání GPS souřadnic, Záměrně uvádíme pojem do většiny sítí, protože nejsme schopni garantovat propojitelnost pevných a GSM sítí. V režimu dial-up telefony komunikují přenosovou rychlostí jen 2,4 kbit/s.

V případě, že zákazník potřebuje zajistit přístup k internetu, je vhodné vybrat některý ze satelitních terminálů INMARSAT BGAN nebo IRIDIUM CERTUS, případně PILOT, které umožní datovou komunikaci rychlostí stovek kbit/s (v závislosti na výběru satelitního terminálu a služby).

 1. Jaká je velikost a hmotnost satelitních zařízení?

Konkrétní parametry (rozměry a hmotnost najdete v popisu jednotlivých zařízení). Satelitní telefony pro hlasovou komunikaci jsou zpravidla o velikosti tlačítkových mobilních telefonů, váha se pohybuje cca do 0,5 kg. Konstrukce umožňuje připevnění na pásek, batoh apod., zařízení je tedy vždy po ruce. Zařízení jako takové zpravidla pro komunikaci nepotřebuje žádné doplňkové zařízení. Téměř všechna zařízení jsou konstruována pro outdoorové podmínky a jsou konstruována tak, aby vydržela práci v drsnějších klimatických podmínkách včetně větší mechanické odolnosti.

Satelitní terminály umožňující datovou komunikaci jsou zpravidla větší a těžší. Souprava je uložena v brašně, umožňující přepravu. Pro datovou komunikaci jsou vybavena patřičným interface umožňujícím připojení PC. Některá zařízení mají odnímatelnou anténu, která umožňuje její instalaci na místě vhodném pro zabezpečení komunikace.

 1. Potřebuji speciální vyškolení k obsluze?

Obsluha satelitních telefonů v mnohém připomíná obsluhu standardního mobilního telefonu. U satelitních terminálů BGAN je obsluha náročnější, po vyškolení, které jsme schopni při předání zařízení provést zvládnete obsluhu bez jakýchkoliv problémů. Součástí dodávky (včetně zápůjčky) je manuál v českém jazyce.

 1. Budu mít zabezpečenou komunikaci v jakémkoliv místě?

K tomu, aby bylo možné komunikovat, je nutné vybrat vhodné místo, z kterého bude zabezpečen přímý výhled na oblohu. Zpravidla není možné plnohodnotně zabezpečit komunikaci v hustě zastavěné oblasti, v lese mezi stromy, uvnitř budovy apod. Nevěřte filmům, kde akční hrdinové komunikují přes satelitní telefon ze sklepa budovy nebo z hlubokého pralesa. Přímý výhled na satelit je prvořadou podmínkou. V případě systému IRIDIUM potřebujete otevřené prostranství všemi směry, aby byla zabezpečena komunikace s družicemi přelétajícími z horizontu na horizont. U systému INMARSAT pak stačí výhled směrem na satelit. Záleží na Vaší poloze kterým směrem to je, neboť poloha satelitů INMARSAT je vůči Zemi stálá.

 1. Budu mít zabezpečenou komunikaci za pohybu?

V případě použití satelitního telefonu IRIDIUM nebo INMARSAT je to možné za předpokladu splnění podmínky v předcházející odpovědi a za předpokladu, že se pohybujete běžnou chůzí. Pro zabezpečení komunikace za jízdy (ve vozidle, event. na lodi) je přinejmenším vhodné využít speciální anténu, která umožní komunikaci za jízdy.

 1. Je možné komunikovat prostřednictvím satelitního telefonu s více účastníky?

Tato možnost je s využitím služby IRIDIUM PTT (Push-to-Talk). Kromě uvedené služby je nutné mít i satelitní telefon umožňující službu PTT. V takovém případě je možné vytvořit jednu (několik) skupin s potřebným počtem účastníků. Zařízení v takovém případě komunikuje jako simplexní rádiová stanice, kdy hovor jednoho účastníka mohou poslouchat všichni ostatní. Výhodou je, že můžete definovat několik, na sobě nezávislých skupin a komunikovat mezi nimi (např. 1. skupina kdekoliv ve světě a 2. skupina v ČR). Provoz je hrazen paušálně, komunikace tedy může být časově neomezená.

 1. Existují nějaká legislativní omezení pro poskytování služby v některém regionu?

Ano, síť Iridium nejde využít v některých lokalitách. Americká společnost Iridium se řídí omezeními danými embargem USA. V níže uvedených státech je zakázáno poskytování produktů a služeb sítě Iridium: Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a Súdán, Talibanem kontrolovaná část Afghánistánu. Vzhledem k embargu a předpisy konkrétní země se podmínky použití mohou změnit bez předchozího upozornění, Vhodné je poradit se s místními úřady, konzulátem nebo na MZV. V současné době je zakázáno využívat satelitní telefony na území Indie (přístroje zde ovšem fungují). Pro použití přístrojů na území Ruska je nutné provést bezplatnou registraci na stránce: https://www.iridium-russia.com/

Britská společnost Inmarsat se řídí obdobnými pravidly. V případě použití terminálu na území Ruska je nutno SIM karty Inmarsat registrovat na  https://reg.marsat.ru/company/  případně https://reg.marsat.ru/individual/ 

 1. Proč nenabízíme satelitní telefony Thuraya a Globalstar?

Zaměřujeme se na globální pokrytí a kvalitní produkty s dostupnou technickou podporou, vycházíme ze zkušeností se stovkami satelitních telefonů v provozu. Pokud chcete, aby se Vám telefon rozpadl po pádu na zem, pokud Vám nezáleží na kvalitě služby, pak se obraťte na dodavatele zařízení a služeb jiných satelitních sítí.

V případě, že jste narazili na otázku, která není výše uvedena, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám problematiku objasníme a vysvětlíme, event. zabezpečíme zjištění odpovědi u výrobce zařízení nebo dodavatele služby.