Iridium

Jediná satelitní síť s pokrytím celého povrchu Země

Iridium Communications Inc. je jediná satelitní komunikační společnost, kIr-66terá nabízí skutečně globální hlasovou a datovou komunikaci. Pokrytí signálem Iridium je po celé zeměkouli, je k dispozici nad oceány, páteřními dopravními cestami, stejně tak i nad nehostinnými místy, dokonce i v polárních oblastech. Řešení komunikací pomocí služeb Iridium je ideální pro námořní odvětví, pro letecké odvětví, pro vládní (vojenské) účely, pro krizové řízení a humanitární služby. Uplatní se také v hornictví, lesnictví, při těžbě ropy a zemního plynu, v dopravě a veřejných službách. Dráhy družic se protínají nad póly, povrch Země je pokryt rovnoměrně signálem spotbeamů jednotlivých družic. Signál uživatele je předáván od družice k družici buď k jinému terminálu nebo do PSTN přes jedinou bránu v USA.

Výhodou oproti satelitním systémům na geostacionární dráze je zhruba 30 až 40x menší zpoždění. Nevýhodou je nízká přenosová rychlost.

Současný systém je postupně novými družicemi s lepšími přenosovými parametry, zejména vyšší přenosovou rychlostí pro data. Nové služby budou k dispozici v průběhu roku 2016.

Popis systému:

Jedna komerční brána v USA
66 satelitů na 6 drahách po 11 satelitech ve výšce kolem 770 km
Pokrytí jednoho satelitu je plocha o průměru asi 4500 km,
Jednotlivé „stopy“ se na okrajích překrývají
Každý satelit má 48 Spot Beamů
Průměr jednoho spotu je asi 400 km
Všechny spoty se překrývají
Doba oběhu družice asi 98 minut , přelet družice z horizontu na horizont je za asi 10 min.

Služby:

Iridium Extremeiridium9575
Telefonie
Dial-up – 2,4 kbps
Direct Internet Access – 10 kbps (komprese)
SMS – musí být zadáno číslo střediska zpráv -+881662900005 . Poslat zdarma SMS na telefon Iridium lze ze stránky https://messaging.iridium.com/
SBD – pouze pro přenos krátkých datových zpráv, vhodné zejména pro odesílání informací o poloze, textové zprávy a pod.
Signál je dostupný na moři, ve vzduchu, na souši. Ve velmi členitém terénu ale může dojít k problémům se ztrátou signálu a tedy k přerušení spojení.

SkyConnect – zařízení pro pevné instalace

pro fixní instalace je k dispozici řešení pro telefonii a data s použitím standardních i bezdrátových telefonů nebo PC k přístupu na Internet. Vnitřní zařízení používá externí anténu.  Zařízení je vhodné do nepříznivých klimatických podmínek např. pro aplikace typu telemetrie.

SIM karty pro provoz v Rusku je třeba je registrovat na:

Iridium na https://www.iridium-russia.com/register

V důsledku Sankčního program vlády USA může dojít k omezení telekomunikačních služeb. Přehled zemí a organizací, na něž se sankce vztahují je zde

Máte zájem o informace? Použijte tento kontaktní formulář:  informace o zpracování osobních dat je zde

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy a jejího plnění

captcha