Satelitní telefony Iridium

Jediná satelitní síť s pokrytím celého povrchu Země

Iridium Communications Inc. je jediná satelitní komunikační společnost, kIr-66terá nabízí skutečně globální hlasovou a datovou komunikaci. Pokrytí signálem Iridium je po celé zeměkouli, je k dispozici nad oceány, páteřními dopravními cestami, stejně tak i nad nehostinnými místy, dokonce i v polárních oblastech. Řešení komunikací pomocí služeb Iridium je ideální pro námořní odvětví, pro letecké odvětví, pro vládní (vojenské) účely, pro krizové řízení a humanitární služby. Uplatní se také v hornictví, lesnictví, při těžbě ropy a zemního plynu, v dopravě a veřejných službách. Dráhy družic se protínají nad póly, povrch Země je pokryt rovnoměrně signálem spotbeamů jednotlivých družic. Signál uživatele je předáván od družice k družici buď k jinému terminálu nebo do PSTN přes pozemskou.

Výhodou oproti satelitním systémům na geostacionární dráze je zhruba 30 až 40x menší zpoždění.

INTV má telefony Iridium 9555 a 9575 Extreme v půjčovně za nejlepší ceny v ČR.

Původní satelitní systém je nahrazen novými družicemi, tzv. IRIDIUM NEXT které umožňují vysokorychlostní přenos dat. Vyrobeno bylo celkem 81 nových družic, vypuštěno 75, z toho 66 ve službě a 9 záložních, zbylých 6 je pozemská záloha. Již nyní je dostupná služba Iridium CERTUS pro vysokorychlostní datové připojení přes terminály pro pozemní, námořní nebo letecké připojení.

Iridium Certus zjednodušuje satelitní komunikaci. Jeden terminál nyní může nabízet díky vysoké přenosové rychlosti celou řadu služeb:

Přenos IP dat na sdíleném kanálu – tzv. IP background
IP streaming
Kvalitní hlasové spojení
Textové zprávy
Přenos bezpečnostní informací
Globální námořní nouzový bezpečnostní systém (GMDSS)
Letecká mobilní družicová směrová služba (AMSRS)

Popis systému: 66 satelitů na 6 drahách po 11 satelitech ve výšce kolem 780 km
Pokrytí jednoho satelitu je plocha o průměru asi 4500 km,
Jednotlivé „stopy“ se na okrajích překrývají
Každý satelit má 48 Spot Beamů
Průměr jednoho spotu je asi 400 km
Všechny spoty se překrývají
Doba oběhu družice asi 98 minut , přelet družice z horizontu na horizont je za asi 10 min.

Klasické služby:

Iridium Extremeiridium9575
Telefonie
Dial-up – 2,4 kbps
Direct Internet Access – 10 kbps (komprese)
SMS – musí být zadáno číslo střediska zpráv -+881662900005 . Poslat zdarma SMS na telefon Iridium lze ze stránky https://messaging.iridium.com/
SBD – pouze pro přenos krátkých datových zpráv, vhodné zejména pro odesílání informací o poloze, textové zprávy a pod.
Signál je dostupný na moři, ve vzduchu, na souši. Ve velmi členitém terénu ale může dojít k problémům se ztrátou signálu a tedy k přerušení spojení.

Pokud Váš operátor blokuje odchozí hovory do sítě Iridium, můžete využít službu Two stage dialing – zavolat po pevné lince na bránu v USA a tam zadat číslo volaného telefonu – vytočte +1 480 768 2500 a postupujte podle automatických pokynů požadujících satelitní telefonní číslo účastníka Iridium. Volaný telefon samozřejmě musí být zaregistrován v síti Iridium.

Iridium PTT

 • -Skupinové volání na bázi half-duplex
 • -Možnost vytváření skupin telefonů a propojení skupin
 • -Management telefonů:
 • -Každý telefon může být členem více skupin
 • -Nastavení priority hovorů pro konkrétní telefony
 • -Rekonfigurace telefonů ve skupinách – přetažením myší …
 • -Vytvoření kanálu do 2 vteřin
 • -Přenosové zpoždění do 0,5 vteřiny
 • -Služba PTT je bez SIM karty, ale telefon ji může používat ve standardním režimu
 • -Přepínání mezi režimem PTT a SIM-HW – telefony 9575 PTT nebo transceiver 9523 PTT
 • Vytváření a správa volacích skupin a jejich geografické uspořádání je přes webovou aplikaci za použití map Google

SkyConnect – zařízení pro pevné instalace

pro fixní instalace je k dispozici řešení pro telefonii a data s použitím standardních i bezdrátových telefonů nebo PC k přístupu na Internet. Vnitřní zařízení používá externí anténu.  Zařízení je vhodné do nepříznivých klimatických podmínek např. pro aplikace typu telemetrie.

SIM karty pro provoz v Rusku je třeba je registrovat na:

Iridium na https://www.iridium-russia.com/register
Indie nepovoluje provoz cizích SIM karet u satelitních telefonů.
V důsledku Sankčního program vlády USA může dojít k omezení telekomunikačních služeb v oblasti některých států.