Používání satelitního telefonu na území Indie

Hrozba vězení a pokuty při používání satelitního telefonu v Indii

Vedoucí pracovník saúdskoarabské ropné společnosti Saudi Aramco strávil několik dní ve vězení v okrese Čamoli v Uttarkhandu poté, co ho v červenci zatkla policie s nepovoleným satelitním telefonem, informoval deník The Indian Express. Policie uvedla, že byl propuštěn 27. července po zaplacení pokuty ve výši 1 000 rupií.

https://indianexpress.com/article/explained/explained-sci-tech/satellite-phones-saudi-aramco-executive-jailed-chamoli-8230381/

Co je špatného na nošení satelitního telefonu?

V Indii není legální ho nosit, pokud nemáte povolení. Návštěvníkům země se výslovně doporučuje, aby satelitní telefon bez povolení nenosili. Omezení držení a používání těchto telefonů byla zpřísněna poté, co pákistánští teroristé, kteří v listopadu 2008 zaútočili na Bombaj, používali tato zařízení ke spojení se svými veliteli z Laškar-e-Taiba.

Vysvětlení:

Podle oddílu 6 indického zákona o bezdrátové telegrafii z roku 1933 je nezákonné vlastnit “jakýkoli bezdrátový telegrafní přístroj, jiný než bezdrátový vysílač, v rozporu s ustanoveními oddílu 3 [zákona]”. Oddíl 3 říká, že “nikdo nesmí vlastnit bezdrátový telegrafní přístroj” bez licence “s výjimkou případů stanovených v oddíle 4”. https://dot.gov.in/sites/default/files/THE_INDIAN_WIRELESS_TELEGRAPHY_ACT_1933_1.pdf?download=1

Oddíl 4 zákona umožňuje ústřední vládě vydat pravidla podle zákona, aby “vyňala jakoukoli osobu nebo jakoukoli skupinu osob z ustanovení tohoto zákona buď obecně, nebo za předepsaných podmínek, nebo s ohledem na určité bezdrátové telegrafní přístroje”.

V oznámení na internetových stránkách ministerstva telekomunikací se uvádí: “Satelitní telefony jsou povoleny: i) se zvláštním povolením/ NOC od ministerstva telekomunikací indické vlády; nebo ii) jak je poskytuje M/s BSNL v souladu s licencí udělenou M/s BSNL pro poskytování a provozování služeb založených na satelitech s využitím brány instalované v Indii.”

Oznámení zveřejněná na internetových stránkách indického velvyslanectví v několika zemích světa upřesňují, že “používání satelitních telefonů Thuraya/Iridium je v Indii nepovolené/nezákonné” a že “každý cestující, který má u sebe satelitní telefon (telefony) v zavazadle, je povinen je při příletu nahlásit celnímu úřadu a předložit povolení k používání od příslušného orgánu”.

V oznámení se rovněž uvádí, že “každá osoba, u níž bude v Indii nalezen neoprávněný satelitní telefon, bude stíhána podle indických zákonů a všechny neoprávněné soupravy, které budou u této osoby nalezeny, budou zabaveny indickými donucovacími orgány”.

Proto se “návštěvníkům a turistům cestujícím do Indie doporučuje, aby dodržovali indické zákony a nevnášeli do Indie ani nepoužívali satelitní telefony bez získání zvláštního povolení od příslušných orgánů”.

Můžete si pořídit satelitní telefon v Indii?

Pokud potřebujete satelitní telefon používat uvnitř země, musíte si jej zakoupit v Indii u autorizovaného distributora.