VSAT

Datové spoje VSAT

Současnost: spoje VSAT prakticky patří minulosti. S nástupem služeb typu Starlink na nízkých oběžnách drahách, ale i vysokorychlostních spojů v Ka-Band typu Viasat Tooway, Eutelsat Konnect jsou klasické spoje VSAT na GEO s relativně nízkou přenosovou rychlostí, velkou anténou, drahou službou … nekonkurenční a mají smysl jen pro spojení do zemí bez kvalitní infrastruktury a bez dostupnosti moderních satelitních služeb, případně z důvodu bezpečnosti (armádní satelitní systémy).

Dnes již historie:

Poskytovali jsme 28 let přenosu dat přes satelit pro oblast Evropy, Blízkého a Středního východu, značné části Afriky, to vše pro armádu České republiky, resp. především pro potřeby zahraničních misí AČR. Armádě jsme dodali i terminály fly-away firmy DataPath CCT 120 a CCT 200 s modemy Skywan firmy ND Satcom, vše certifikované pro služby na satelitech armády USA. Tím armáda ČR udělala velký krok k nezávislosti v oblasti spojení VSAT na komerčních službách VSAT.