IP Streaming Tooway NewsSpotter

Video IP streaming pro zpravodajství i krizové řízení

Služba NewsSpotter je prioritně je předurčena pro přenos živého nebo předem nahraného video obsahu z místa vysílání do místa dalšího zpracování a distribuce pomocí obousměrné IP komunikace typu Bod-bod.

Terestriální síť je vytvořena na bázi opticky propojené transportní sítě MPLS spojující jednotlivé satelitní brány instalované na území Evropy (2x IT, 2x FR, 1x SPA, 1x UK a 2x GE) a s konektivitou na páteřní síť Internet přes POP Paříž, Londýn, Frankfurt a další.

Satelitní konektivita je zabezpečována prostřednictvím satelitu EUTELSAT 9E KA-SAT při využití satelitních terminálů Tooway v základním provedení „Basic IDU“ nebo s tzv. profesionálním modemem „Advanced IDU“ a se stacionární nebo samosměrovací anténou s vysílačem o výkonu 3 W. Podle konfigurace terminálu pak lze dosáhnout vysílací rychlost (upload z terminálu) až 6 Mbit/s na protokolu TCP/IP nebo až 15 Mbit/s na protokolu UDP/IP -služba NewsSpotter ale umožňuje max. 10 Mbit/s).

NewsSpotter služba:

Službu je možné využívat s předem definovanými rychlostmi formou objednání satelitního pásma na požadovanou dobu. Služba je plně založena na bázi IP a je určená pro přenos video, audio souborů, přenos dat, monitoring a dohled. Systém účtování služby je založen na celkové spotřebě dat.

Uživateli, který vyžádá službu NewsSpotter je prvotně přidělen účet SAI (Satellite Account Identifier), což je jedinečný identifikátor služby, který je platný po celou dobu trvání služby. K tomuto účtu jsou následně vztahovány veškeré informace týkající se provozu služby, tj. přehled minulých, současných a plánovaných relací, přehled míst využívání služby, přehled spotřeby dat …

Plánování (objednávka satelitního pásma) je realizováno prostřednictvím distributora služby – společnost INTV, spol. s r.o. Distributor na základě podkladů od zákazníka připravuje plánování jednotlivých relací, zpětně vyhodnocuje a fakturuje uskutečněný provoz. Významnější zákazníci obdrží přístup do systému a mohou si tak svoje relace objednávat sami.

Základní informace, které je zákazníkem nutné předat k vyžádání relace:

Pro zabezpečení požadovaného pásma je nutné požadavek předat minimálně 48 hod. před požadovanou relací. Bude-li předán požadavek později, může být služba zabezpečena v případě, že je na požadovaném satelitním spotu volná kapacita satelitního pásma, zabezpečení služby však není garantováno.

1.        Místo konání relace (země, město, případně GPS souřadnice)

2.        Datum a čas zahájení relace – pozor čas je v UTC (+1 hod. při zimním a +2 hod. při letním čase)

3.        Doba plánované relace ve formátu:  xx hod : xx min. Čas zahájení a ukončení relace je nutné uvádět v cyklech: xx:00; xx:15; xx:30, a xx:45 (mimo tuto dobu není možné relace plánovat). Minimální časový interval jedné relace je 15 minut.

4.       Pro Upload i Download je možné objednat satelitní pásmo s rychlostí: 0,5*; 1; 2; 3*; 4; 5*; 6; 8# a 10# Mbps. *Rychlost 0,5, 3, 5 Mbps je pouze pro upload. #Rychlost Upload 8 a 10 Mbps je možná za předpokladu využití Profesionálního satelitního modemu na UDP protokolu.

5.        E-mailovou adresu, na kterou bude zasláno potvrzení o akceptaci požadavku providerem služby

Objednávka služby a cena:

Pro objednávku služby napište e-mail na obchodní oddělení nebo volejte v pracovní dny mezi 08.00 až 16.00 hod. 224 222 802

Cena služby Newsspotter je dána spotřebou dat dle přenosové rychlosti a délky relace. Při větších objemech poskytujeme zajímavé množstevní slevy. Cena je každému zákazníkovi „ušita na míru“ dle sjednané specifikace služby, která může zahrnovat i pronájem zařízení.

Informačně o objemu dat za 1 hod. podle rychlosti v jednom směru
přenosová rychlost Mbit/s
objem dat přenesený za 60 min.
1 Mbit/s = 0,45 GB
2 Mbit/s = 0,9 GB
4 Mbit/s = 1,8 GB
8 Mbit/s = 3,6 GB
Základní pravidla plánování relací:

·         Minimální časová prodleva mezi jednotlivými relacemi je 30 minut

·         Již naplánovanou relaci je možné prodloužit (oběma směry, tj. vpřed i vzad) za předpokladu dodržení výše uvedeného bodu

·         Relaci je možné zrušit, nejpozději však 24 hod. před původně plánovaným a odsouhlaseným termínem, jinak je účtována i při nevyužití

·         Je požadováno zapnout uživatelský terminál 30 minut před plánovaným zahájením relace

Plánování relací je možné uplatnit prostřednictvím e-mailové služby zasláním požadavku s výše uvedenými údaji na adresu: obchod  v mimopracovní dobu operator@intv.cz . Přijatá objednávka je považována jako závazná. Po potvrzení akceptace je uživatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy.

Samotná služba – tj. umožnění přenosu dat – je zpravidla k dispozici 5 minut před a 5 minut po plánované relaci. Přenos mimo objednaný čas není providerem zpoplatňován, slouží k případné kontrole před přenosem dat a k řádnému ukončení přenosu. Umožnění přenosu dat mimo plánovanou dobu relace není providerem garantováno z pohledu přenosové rychlosti.

V případě potřeby je možné probíhající relaci prodloužit za předpokladu, že je k dispozici dostatečná kapacita satelitního pásma. Požadavek na rozšíření relace je možné uplatnit v průběhu již probíhající relace (způsob vyžádání je stejný jako při objednání relace, tj. prostřednictvím e-mailové zprávy, případně telefonicky s následným písemným potvrzením).

Veškeré požadované změny, které jsou odlišné od původního požadavku, jsou platné pouze za předpokladu, že v dohledovém systému (SKYLOGIC OSS) jsou schváleny a potvrzeny. Bez schválení a potvrzení změn providerem nevzniká zákazníkovi žádný právní nárok na provedení, cenové podmínky poskytnuté služby jsou totožné s původním požadavkem.

Uživatel služby má možnost vlastní kontroly parametrů satelitního připojení a kontroly jím naplánovaných relací prostřednictvím webového rozhraní http://checkportal.skylogicnet.com. Informace uváděné na portálu Checkportal jsou obnovovány v 15-ti minutových intervalech, některé parametry služby NewsSpotter lze sledovat „online“.

Pořízení zařízení:

Společnost INTV standardně nabízí satelitní anténu s TRIA jednotkou a modemem ViaSat Surfbeam II – BASIC IDU (možný okamžitý odběr).

V případě požadavku na satelitní anténu s možností autopointing nebo profesionální modem Advanced IDU je dodací doba od podání oficiální nabídky min. 6 týdnů.

U objednávky satelitní antény s možností autopointing si poskytovatel služby vyhrazuje právo uplatnit zálohovou platbu odpovídající plné výši ceny antény.

palecNáš tip: Služba je dostupná v celé Evropě bez nutnosti relokace terminálu. Včas objednané satelitní pásmo je v objednané době skutečně garantováno. 

Službu NewsSpotter je ale možno využít i jako záložní linku – backup

za minimální měsíční poplatek získáte záložní spojení, které je trvale k dispozici a v případě výpadku hlavní linky převezme datový provoz. Zaplatíte za reálně přenesená data.

Pro poptávku pište na obchod@intv.cz nebo na intv@intv.cz