Fakturace služeb

Samostatná faktura za pořízení HW:

je zákazníkovi vystavena a elektronicky odeslána v okamžiku, kdy je mu zasílána jednostranně podepsaná smlouva.

Faktura za služby:

první fakturu obdrží zákazník v okamžiku, kdy bude služba aktivována. První faktura obsahuje: platbu za instalaci (byla-li prováděna na klíč), aktivační poplatek a poměrnou část z měsíčního paušálu x/30 kde x je počet dní do konce měsíce.

Následující faktury:

za služby jsou zasílány zpětně vždy za předcházející měsíc. Fakturu obdržíte zpravidla v první dekádě měsíce – prioritně elektronickou cestou na e-mail, který jste ve smlouvě uvedl pro doručování faktur.

palecNáš tip: Chcete-li předejít případným problémům způsobených zpožděním nebo opomenutím platby, založte si trvalý příkaz k platbě. Podklady pro založení trvalého příkazu si vyžádejte na telefonu +420 224 222 802 nebo na e-mailu intv@intv.cz .