VSAT SCPC

Topologie spojení na bázi SCPC

Bod – bod

Technologie umožňuje vytváření nezávislých spojů tzv. Bod-Bod, kdy modemy spolu komunikují navzájem přímo bez průchodu centrální stanicí HUB a tedy vždy jen jedním satelitním skokem. Výsledné zpoždění je proto méně než poloviční oproti sítím řízeným stanicí HUB a může být realizováno přímo u zákazníka. Jde tak o čistě “privátní” spojení.

Sítě MESH

Se stejnou technologií lze vytvářet menší sítě typu MESH, kdy terminály spolu komunikují napřímo jedním satelitním skokem, každý s každým ve stejném času. Síť nepotřebuje žádné řízení a tedy žádnou stanici HUB. Opět lze vytvořit naprosto privátní síť na vzdálenostech tisíců km.

Sítě typu Bod – Multibod

Se stejnou technologií ale dokážeme vytvářet i sítě typu Bod-Multibod (s hvězdicovou topologií) se stanicí HUB v režimu TDM/SCPC. Zpětné kanály mohou pracovat v režimu tzv. dynamického SCPC, kdy jsou vysílací rychlosti terminálů měněny v závislosti na potřebě přenosu dat a nastavených QoS, ale při zachování kvality spojů SCPC z hlediska zpoždění a jiter. Zatímco spoje Bod-Bod a MESH na SCPC jsou určeny pro trvale vysoké provozní zatížení, spoje s HUB a dynamickým řízením – dSCPC – jsou výhodnější pro záložní spojení nebo sítě s menším provozem, kdy lze cenově efektivně sdílet přenosové pásmo.

VSAT-UruzganVysoká kvalita spojů SCPC je předurčuje kromě klasického přenosu dat i pro využití aplikacemi citlivými na přenosové zpoždění jakými jsou např. IP telefonie a přenos videa. Řešení s hvězdicovou topologií je ideálním přenosovým prostředkem pro plošnou distribuci informací typu IP multicast, kterou obvykle nelze v pozemských sítích nasadit z důvodu zahlcení sítí.

Přenosové rychlosti jsou typicky od 64 kbit/s do 5 Mbit/s.

Uživatelské rozhraní může být vysokorychlostní sériový port, G.703 nebo Ethernet pro spoje Bod-Bod, pro sítě MESH a Bod-Multibod se využívá pouze rozhraní Ethernet. Velikost antén terminálů je v rozsahu 0,9 až 1,8 m, v závislosti na parametrech satelitního transpondéru pro požadovanou oblast instalace stanic VSAT a přenosové rychlosti.

Vysoká bezpečnost firemních dat

Technologie VSAT INTV je modulární a tím umožňuje vytváření sítí s topologií přesně podle potřeb zákazníka. Může být umístěna přímo u zákazníka, což ocení zejména zákazníci s důrazem na bezpečnost firemních dat.