Vypínání služeb zákazníkům

Vypínáme služby zákazníkům?

Stalo se Vám někdy v minulosti, že jste svému mobilnímu operátorovi nezaplatili včas? O co rychleji Vám službu (samozřejmě, že bez předchozího varování) službu pozastavil, o to déle mu trvalo ji opětovně aktivovat. Každý, kdo má podobnou zkušenost, byl jistě v okamžiku, kdy zjistil, že jsou pro něj služby nedostupné naštvaný, ale to bylo asi vše, co mohl v danou chvíli udělat. Prostě-sliby a závazky se mají plnit. Občas se nám stane, že nám volá zákazník s tím, že má nějaký problém se službou a ptá se, zda není důvodem problému neuhrazená, nebo pozdě uhrazená faktura. Nebojte se, není tomu tak.

I my máme i několik „zapomnětlivých“ zákazníků, kterým se musíme s našimi pohledávkami připomínat. Zdůrazňuji slovo „připomínat“, protože to takto opravdu děláme. Nejsme tedy jako „oni operátoři“, kteří Vám službu bez varování vypnou.

Těm zákazníkům, u kterých nebyla platba realizována a faktura je několik dní po splatnosti (zpravidla kolem 20 dne v měsíci ), rozesíláme informační e-mail, ve kterém je žádáme, aby prověřili, zda od nás obdrželi fakturu a zda neopomněli tuto platbu realizovat. Pro naprostou většinu z nich je to opravdu připomenutí v pravou chvíli a platbu obratem realizují.

Ti, kteří nereagují ani na tuto zprávu, obdrží zpravidla poslední týden v měsíci další e-mail, ve kterém je již upozorňujeme na případnou možnost omezení přístupu k síti internet. Již trochu drsnější, avšak efektivnější způsob jak se domoci svého práva. Ale i tuto zprávu rozesíláme v době, kdy je ještě čas realizovat platbu tak, aby byla provedena nejpozději do konce měsíce.

A těm, kteří nereagují ani na tuto výzvu, zasíláme poslední den v měsíci informaci o tom, že služba bude dočasně omezena. Omezení realizujeme následující den a spočívá v tom, že účet je stále aktivní, zákazník však má omezený přístup k internetu, prostřednictvím zprávy na monitoru je informován, aby kontaktoval poskytovatele. Jedná se o nejtvrdší, ale nejúčinnější řešení. Jestli do té doby s námi zákazník nekomunikoval, v takovém případě máme jistotu, že se ozve do několika minut s tím, co má udělat, abychom mu službu opětovně aktivovali. Události zpravidla nabírají rychlý spád a platba za služby je realizována prakticky online.

Našim cílem ale není znepříjemňovat našim zákazníkům život, rádi pro ně uděláme maximum. Na druhou stranu však očekáváme, že závazky se mají plnit oboustranně a pokud možno bez nutnosti se svých práv domáhat. Chápeme, že občas může nastat situace, že se něco přehlédne a opomene, proto také včas zákazníky na případný vznik pohledávky upozorňujeme. Nemělo by ale být tradicí, že zákazník nám za službu zaplatí až v okamžiku, kdy jde tzv. „do tuhého“.

Chtěl bych poděkovat všem slušným a poctivým zákazníkům, kteří své závazky plní včas a bez problémů.

A těm, kteří zapomínají platit pravidelně, bych rád vzkázal jedno: nikde nemáme povinnost rozesílat žádosti o provedení platby, děláme to čistě nad rámec smluvního vztahu. Nedělejte vše pro to, abychom se právě vůči Vám nezačali chovat jako ti, kteří službu pozastaví bez varování a začnou se s Vámi bavit až v okamžiku, kdy je dluh vyrovnán. Způsobů, jak se domoci svého práva je celá řada, ale výsledek je v naprosté většině případů jeden – platba Vás nakonec nemine, jenom Vás to bude stát spousta nepříjemností a někdy i peníze navíc.

Author: Petr Vecek