Konec služby ASTRA 2 CONNECT

Konec služby ASTRA 2 CONNECT – přejít na službu Tooway?

Již desítky zákazníků služby ASTRA 2 CONNECT obdrželi formou výpovědi služby informaci o tom, že k 15.7.2016 bude jejich služba ukončena.

Pro někoho to může být dobrá zpráva, konečně se najde příležitost využít stále se rozvíjející službu LTE. Na druhou stranu, nadále zůstane mnoho zákazníků, pro které bylo připojení k internetu prostřednictvím satelitní technologie jedinou možnou alternativou. Co má takový zákazník dělat?

Existuje alternativa – využít službu Tooway. Jejím výhradním poskytovatelem v České republice je společnost INTV, která toto řešení nabízí od samého počátku, kdy byla služba zprovozněna. Od roku 2011 nabízí služby provozované na satelitu KASAT na pozici 9 E.

Je taková služba pro potenciálního zákazníka perspektivní? Nedopadne stejně jako u služby ASTRA 2 CONNECT?

Vzhledem ke skutečnosti, že satelit KASAT je předurčen pouze pro zabezpečení internetového připojení  a byl uveden do provozu v roce 2011, lze definitivně říci, že si na sebe ještě „nevydělal“  a služby bude muset provozovat ještě dlouhou dobu. Proto není třeba se obávat situace, že by v nejbližších letech došlo k omezení, nebo k úplnému ukončení služeb Tooway.

V čem je služba Tooway výhodnější?

Již od samého začátku poskytování služeb Tooway byla tato služba jak z hlediska parametrů, tak z hlediska cen výhodnější.

Pouze pro srovnání:

1)      cena HW ASTRA 2 CONNECT byla 12 240 Kč, kdežto cena nedotovaného kompletu Tooway je 9 990 Kč, přičemž společnost INTV je schopna nabídnout u vybraných služeb slevu na HW od 20 do 70%.

2)      Aktivační poplatek služby ASTRA 2 CONNECT byl 2 100 Kč u služby Tooway je 950 Kč a v některých případech je v rámci PROMO akce snížen na 0 Kč.

3)      Službu ASTRA 2 CONNECT bylo možno instalovat samostatně, na druhou stranu to však poskytovatel nedoporučoval. Služba Tooway a její HW vybavení je koncipováno především pro provedení instalace vlastními silami. Není k tomu zapotřebí žádná speciální technika, k dispozici je manuál pro instalaci včetně dostupného videa s anglickým, event. slovenským komentářem

4)      Rychlost připojení je u služeb ASTRA 2 CONNECT max. 4MBps/256 kbps,  kdežto u služeb Tooway je standardně 22/6 Mbps.

5)      Služba ASTRA 2 CONNECT nabízela služby bez omezení dat – ano, ale při rychlostech, které nabízela 256/64 kbps za 650 Kč;  1Mbps / 128 kbps za 1 350 Kč … bylo možné považovat tento neomezený provoz za neskutečně drahý. Služby Tooway nabízí většinu svých služeb s přiděleným měsíčním limitem, avšak např. cena služby Tooway 25 GB je prakticky srovnatelná se službou ASTRA 2 CONNECT s rychlostí 512/96 kbps, při které by se ani hranice 25 GB/měs nedalo dosáhnout.

6)      V případě nutnosti dokoupení dat byla cena 1 GB balíčku u služby ASTRA 2 CONNECT 400 Kč, u služby Tooway je to 303 Kč. Pro jednorázové použití to možná řešení je, kdyby se ale měla dokupovat data každý měsíc, je v nabídce Tooway vždy vyšší služba, jejíž cena je výhodnější jako je např. cena 2 GB dokupovaných dat.

Je zřejmé, že pro mnoho zákazníků, kteří museli investovat kolem 14 tisíc korun do pořízení služby ASTRA 2 CONNECT, a dnes mají HW, který jim zanedlouho bude k ničemu, bude mít pravděpodobně malou chuť pouštět se do podobného dobrodružství znovu. Bohužel, rozdílnost HW vybavení neumožňuje cokoliv ze stávající služby využít pro službu Tooway (snad jen anténní držák).

Proto, aby ten, kdo opravdu jinou možnost nemá, nelámal nad tímto řešením předčasně hůl, vyjednala společnost INTV s poskytovatelem služby Tooway určité výhody, kterými zmírní počáteční vstupní investice do služby.

Vezme-li se v úvahu kombinace: vhodně vybraná služba s dotovaným HW + odpuštění aktivačního poplatku, je možné ušetřit v porovnání se službou ASTRA 2 CONNECT až 50% nákladů. A co se týká samotné kvality služby – zde bych ponechal bez komentáře.