Jak instalovat solární panely FVE

Podmínky pro solární elektrárny v ČR

Instalace stejných solárních panelů nedává vždy stejný výsledek. Podmínky v ČR se liší zejména podle počtu slunečních dní, ale i intenzity slunečního záření. Proto se dosažitelný výkon vždy trochu liší od teoretického maximálního. Z pohledu možností uživatele vyžaduje instalace solárních panelů pouze volbu optimálního sklonu a azimutu, případně rozdělení na dvě části tak, aby byl sluneční svit a úhel dopadu využit optimálně i v případě, že střecha nemá optimální orientaci směrem k Jihu. Lze uvažovat i o tom, zda chceme stejný výkon po více měsíců v roce, či zda dáme přenost maximálnímu výkonu FVE v létě.

 • V České republice je údajně průměrná intenzita slunečního záření odhadována na přibližně 300 W/m2 a roční úhrn sluneční energie 800–1250 kWh/m2 . Při běžné účinnosti solárních panelů 17%, je třeba pro 1 kWp instalovat plochu asi 6 m2. Záleží na typu a výrobci panelů. Panely, které umí zpracovat i rozptýlené sluneční záření, dokáží vyrobit asi o 10% el. energie více, než panely zpracovávající pouze přímé sluneční záření. Nejnovější panely mají účinnost až 24%. Pak by stačily panely o ploše cca 4,5 m2  pro výrobu 1 kWp.
 • Výkon bude záviset na počtu slunečních dní a je proto rozdíl, zda je FVE na jižní Moravě, či na severu Čech. Rozdíl může být až +- 15% od průměru. Stejná FVE má tedy různou návratnost podle oblasti instalace.
 • Dalším parametrem, který se neuvědomujeme, jsou sluneční cykly. Obecně trvají 11 let, ale perioda kolísá mezi 9 a 14 let a během toho dochází ke změnám intenzity slunečního záření.
 • No už nikdo při návrhu FVE a výpočtu návratnosti neuvažuje tzv. globální stmívání. Prokázaný jev, který souvisí se znečištěním ovzduší a který během živostnosti FVE sníží sluneční svit o X % a s tím tedy i návratnost investice. Např. za 30 let druhé poloviny 20. stol. byl naměřen pokles o 9%.
 • Existuje také součinitel znečištění atmosféry. Roční průměr je 1,9 pro horské oblasti, 2,75 pro venkov. 3,75 pro města a 5,0 pro průmyslové oblasti.
 • Je třeba věnovat pozornost i ztrátám, resp. účinnosti měničů, aby FVE v zimních měsících nebyla spíše jen spotřebičem, který udržuje baterie nabité, ale nic nevyrábí, naopak odebírá.
 • Tomu všemu je třeba věnovat pozornost, v relaci na zámysl využití, při návrhu velikosti fotovoltaické elektrárny. To nejlevnější se může pěkně prodražit.
 • Někteří „odborníci“ uvádějí, že optimální směr panelů je jihozápad … no asi si někdo myslí, že když je odpoledne tepleji, tak sluníčko svítí více, než dopoledne. To je samozřejmě nesmysl. Záleží na výšce Slunce na obloze, znečištění, nadmořské výšce, a tedy na celkových ztrátách v atmosféře.

Optimální sklon a orientace solárních panelů

Panely sice fungují v širokém rozsahu úhlů dopadajícího světla, ale nejlepší výsledek v ČR dostaneme při jejich sklonu 30-45° (myšleno vůči vodorovné ploše). Minimální sklon by měl být 20°, to ale pouze pro letní měsíce. V zimě by bylo lepší vzhledem k výšce Slunce je mít kolmo. Vodorovně umístěné panely navíc kromě ztrát v zimě nebudou schopné přijímat odražené světlo. Nevhodná elevace tak znehodnocuje investici a prodlužuje její návratnost.

Více informací o sluneční energii naleznete ve zdroji obrázků na http://users.fs.cvut.cz/tomas.matuska/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/AZE-P1-slunecni_energie.pdf

Zjednodušená kalkulace – při ploše solárních panelů 50 m a ozáření s dávkou 1000 kWh/mza rok, vyrobíme při účinnosti panelů 20% za rok elektrickou energii 10 MWh.

Pokud použijeme 16 panelů Elerix, bude plocha 38 ma při jejich účinnosti 21% vyrobíme v oblasti  s roční dávkou ozáření 1 000 kWh/m celkem 8 MWh za rok. Bude-li dávka ozáření  1 200 kWh/m2 m vyrobíme o 20% více, tedy 9,6 MWh za rok.

Návratnost FVE? Záleží nejen na pořizovací ceně, na dotacích, cenách energií ale i na kvalitě – opravy za dobu životnosti – a cílech pořízení – například být nezávislý a bez stresu z turbulentních cen energií. Jakou to má cenu? 

Protože podmínky pro dotace se mění, pro aktuální informace klikněte na:

Nabídka společnosti INTV v oblasti solární energetiky

FvE na bázi SOLAX

Počasí je proměnlivé, ale spotřebu lze tomu přizpůsobit. Navíc přibývá chytrých spotřebičů. Základem efektivního využití fotovoltaiky je proto úložiště energie s dostatečnou kapacitou. Takové naleznete v nabídce naší firmy.

Domácí bateriové úložiště INTV SOLAR SET 10 (15)kWh

je ideálním řešením pro akumulaci energie z fotovoltaických elektráren. Zařízení je, vzhledem ke svým rozměrům a kapacitě, vhodné pro instalace fotovoltaických elektráren v domácnostech, i malých a středních firmách. Kapacitu úložiště je možné navyšovat jednoduchým přidáním další skříně se vzájemným propojením.

 • Zařízení je produktem společnosti INTV, spol. s r.o. a prošlo řádnou certifikací. (EU Prohlášení o shodě č. 01012023/I)
 • Model:48V 230 (280)Ah LFP bateriové úložiště INTV SOLAR SET 10 (15)kWhBMS:48V 16S 200A Seplos BMS
 • Baterie:16x LiFePO4, 230 (280)AhRozměry:41,5x55x26,3 cmVáha:89 (110) kg (samotný rack bez baterií: 29 kg)
 • Životnost:> 6000 cyklů
 • Záruka:2 roky
 • Kompatibilita:> 95% střídačů na trhu (Victron, GoodWe, Growatt, Sofar, Pylon, …)

Pro objednávku pište na solar@intv.cz

a taky navštivte eshop-intv.cz

 

Bateriové úložiště je určeno pro tzv. hybridní systémy, které jsou navrženy pro okamžitou spotřebu, přebytek energie je ukládán v bateriích a případná energie navíc je dodávána do distribuční sítě. To musí být ale dodavatelem povoleno. Nejvíce přebytků je v létě, kdy o to distributor nemá logicky zvlášť velký zájem a pro jeho síť to může být vzhledem k počtu instalovaného výkonu FVE i problém. Nemá proto smysl stavět malou FVE s cílem prodávat energii, ale vyrábět především pro vlastní spotřebu. V zimních měsících, především v období listopad – prosinec – leden je většina spotřeby kryta dodávkami ze sítě, protože spotřeba je větší a přitom slunečního svitu je málo.

Instalované solární panely FVE
Instalace solárních panelů a bezpečnost práce
Solární panel Solarix
Instalace FVE Horoměřice