zaměření KA-SAT od satelitu ASTRA

Orbitální pozice satelitu a jeho zaměření z ČR jsou různé úhly!

Zaměření satelitu na orbitální poloze 13°E z 50° sš při různé zeměpisné délce
Západ ČR Střed ČR Východ ČR
Zeměpisná délka polohy antény 13E 15E 18E stupňů
Elevace 32,6 32,4 32,1 stupňů
Skutečný azimut na satelit 185,2 187,8 191,7 stupňů
Azimut podle kompasu 182,0 184,1 187,2 stupňů
Vzdálenost k satelitu 38385,7 38399,3 38430,1 km

Pokud tedy např. vezmeme střed ČR – zhruba 50°sš a 15 vd – pak satelit ASTRA na pozici 23,5°E nalezneme na azimutu zhruba 169° (na kompasu 165°) a satelit KA-SAT na 9°E na azimutu 188° (na kompasu 184°).

Ač je rozdíl orbitálních pozic satelitů Astra a KA-SAT : 23,5-9=14,5° , je úhlový rozdíl při jejich zaměření z okolí Kouřimi: 188-169=19°

Kdybychom ale chtěli stejné satelity zaměřit např. z pozice 60°E a 50. rovnoběžky, pak bude Astra na azimutu 224° a KA-SAT 234° – jejich úhlový rozdíl tedy bude jen 10°.